Informatie, regels en voorwaarden

 • Iedereen die ingeschreven staat kan zijn/haar gemiste les, in overleg met Marieke, in dezelfde maand inhalen. Doet u meerdere lessen bij All Star Dans Studio, dan gelden voor aan iedere deelgenomen les, uiteraard dezelfde regels, dit met een maximum van 4 keer per seizoen.
 • Indien anders aangegeven, zijn er geen lessen tijdens schoolvakanties en nationale feestdagen.
 • Voor het zoekraken van eigendommen is Marieke niet verantwoordelijk en kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
 • Het deelnemen aan een les is geheel voor eigen verantwoordelijkheid. Leerlingen die lijden aan b.v. epelepsie, suikerziekte, hyperventilatie enz., doen er verstandig aan dit te melden. Ook rugklachten en/of blessures moet u doorgeven aan Marieke, zodat hiermee rekening gehouden kan worden.
 • Bij verhindering wordt men vriendelijk verzocht dit (telefonisch) te melden. (0598) 630343 of 06-50888655
 • De inschrijving geschiedt voor onbepaalde tijd en door ondertekening van het inschrijfformulier. Wijzigingen s.v.p. zo spoedig mogelijk doorgeven.
 • Bij het niet nakomen van betaling van het lesgeld en het niet inleveren van een ondertekend inschrijfformulier, kan er niet aan de lessen deelgenomen worden.
 • Opzeggen van lessen dient schriftelijk te gebeuren, (voor 1 mei) en bij tussentijdse opzegging zal geen resistutie plaatsvinden van het al betaalde lesgeld. Zonder schriftelijke opzegging heeft men nog steeds een betalingsverplichting. Afmeldingen die pas in augustus/september, of later komen, worden minimaal 2 maanden van het geldende lesgeld berekend.  
 • Er wordt gestreeft naar het maken van een voorstelling in een schouwburg/theater met alle leerlingen, daarnaast is het ook mogelijk dat diverse leerlingen aan bepaalde evenementen meewerken. Beeld, foto en geluidsmateriaal dat is opgenomen van uitvoerende leerlingen mag ter aller tijden door All Star Dans Studio gebruikt worden. Indien u het hier niet mee eens bent kunt u dat schriftelijk aan All Star Dans Studio kenbaar maken.
 • Hierbij wil ik u ook verzoeken om met de kinderen voor de les naar het toilet te gaan.
 • Haren zijn opgestoken, zodat neklijn zichtbaar.
 • Geen sieraden en horloges om.
 • Balletkleding die zal worden gedragen in de les, is afhankelijk van: desbetreffende les, leeftijd en niveau. Kijk in de winkel van All Star Dans Studio en vraag liever om advies dan een verkeerde aankoop! Voor Urban-lessen is het dragen van danssneakers verplcht, dit verkleind de kans op blessure.

Betalen van Lesgelden:

 • Het lesgeld is berekend voor het hele seizoen.
 • Voor iedere nieuwe leerling zal eenmalig een bedrag van €15,- aan inschrijfkosten gerekend worden.
 • Betaling diendt te geschieden in de 1ste week van september, bij een latere betaling wordt €15,- aan administratiekosten in rekening gebracht.
 • Indien u meerdere lessen doet is het mogelijk om het totaal te betalen bedrag in 2 termijnen te betalen, dan dient de 1ste betaling in de 1ste week van september bij All Star Dans Studio bijgeschreven te zijn, en de 2de betaling voor 1 december. Wel dient u de 1ste betaling met €15,- te verhogen i.v.m. administratiekosten.
 • Het door All Star Dans Studio moeten versturen van herinneringen zal €15,- per keer worden gerekend en bij in gebreken blijven van betalingen, zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Let op: Al deze regels gelden voor iedereen die staat ingeschreven bij All Star Dans Studio, ongeacht of er o een verouderd inschrijfformulier iets anders vermeld staat. Doet u meerdere lessen bij All Star Dans Studio, dan gelden voor aan iedere deelgenomen les, uiterraard dezelfde regels. ook al schrijft u zich maar 1 keer in.

Betaling van lesgelden naar Giro NL28 INGB 0752 1835 91 t.n.v. M.H.S. Bagijn te Wildervank, o.v.v. Naam Leerling, lesdag en lestijd.

OF voor de 1ste les geven aan Marieke Bagijn.